top of page

Private House 
1

Designed by "Moran
Palmoni Architects"

23.jpg

© Moran Palmoni Architects

Private House 1 I Designed by "Moran Palmoni Architects"

Architecture and Interior design | Building Permit I On-Site Supervision

את הבית היפה הזה זכיתי ללוות אדריכלית בשלבים שונים לאורך תכנונו, וביצעתי פיקוח עליון על בנייתו. בין היתר תכננתי עבורו את כל הנגרויות והפרטים הקטנים, סייעתי בבחירת החומרים השונים, וכמובן תיאמתי את עבודת הספקים, בתיאום מול המפקח בשטח.

 אדריכלות: מורן פלמוני אדריכלים

 

צילום: עודד סמדר

© Moran Palmoni Architects

© Moran Palmoni Architects

bottom of page